Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – Jednolity Plik Kontrolny – nowy obowiązek mikroprzedsiębiorców

Koniec roku wiąże się nie tylko z formułowaniem postanowień noworocznych. W tym roku to również czas kiedy w życie wchodzi cały szereg ważnych dla przedsiębiorców przepisów. Jedną z najbardziej istotnych zmian dla mikroprzedsiębiorców jest nowy obowiązek w zakresie rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym. Od 2018 roku dołączają oni bowiem do małych i średnich przedsiębiorców i będą zobowiązani do składania JEDNOLITYCH PLIKÓW KONTROLNYCH, czyli ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Co to takiego, kogo dotyczy i jakie czynności będzie trzeba podejmować?

Przede wszystkim należy zacząć od wyjaśnień kim jest mikroprzedsiębiorca? Zgodnie z dyspozycją przepisów z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Aby dotyczył Was obowiązek składania JPK nie wystarczy jednak spełnienie tych wymagań, bowiem dotyczy on podatników VAT składających deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Obowiązek ten nie dotyczy także podmiotów, które wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Jednolity plik kontrolny to zestawienie informacji o Waszych operacjach gospodarczych za dany okres, który w wersji elektronicznej będziecie zobowiązani przesyłać do Urzędu Skarbowego. W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze). Co ważne, w przypadku JPK nie ma znaczenia czy rozliczacie się kwartalnie czy też miesięcznie, ponieważ wskazane zestawienie JPK_VAT bez wezwania będzie musiało być przesyłane co miesiąc. ZŁOŻENIE JPK NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI VAT. Mimo przesyłania JPK co miesiąc istnieje nadal możliwość rozliczania VAT kwartalnie.

Zestawienie JPK_VAT będziecie musieli przekazywać do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. Pierwszy raz wszyscy mikroprzedsiębiorcy będą musieli wysłać JPK do dnia 25 lutego 2018 roku. Jako mikroprzedsiębiorcy możecie jednak przesłać pliki JPK już za listopad i grudzień 2017 roku. Ministerstwo Finansów przekonuje, aby z tego uprawnienia skorzystać, ponieważ oprócz oswojenia się z nowym systemem rozliczeń podmioty, które się na to zdecydują mają móc liczyć na szybszy zwrot podatku VAT.

Warto również wiedzieć, że od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przekazywania innych struktur JPK poza JPK_VAT na żądanie organów podatkowych.

JPK na żądanie będą obejmować :

  • księgi rachunkowe – JPK_KR

  • wyciąg bankowy – JPK_WB

  • magazyn – JPK_MAG

  • faktury VAT – JPK_FA

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Wszystkie JPK będą składane wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli nie korzystacie z usług biur rachunkowych ani programó księgowych możecie to zrobić za pośrednictwem bezpłatnego narzędzia Ministerstwa Finansów. Do wysyłania plików JPK_VAT niezbędny jest kwalifikowany podpis elektroniczny (opcja płatna) lub profil zaufany (eG0 – opcja bezpłatna). Należy również pamiętać, aby po wysłaniu pliku pobrać formularz UPO_JPK, czyli urzędowe poświadczenie odbioru, które jest dowodem prawidłowego przesłania. W przypadku błędów bądź zmian istnieje obowiązek złożenia korekt JPK.

Jak widzicie od nowego roku czeka Was cały szereg zmian, jeśli chodzi o rozliczanie VAT. W przypadku gdy zaniechacie opisanych przeze mnie obowiązków może się skończyć nałożeniem na Was grzywny, której wysokość jest uzależniona od wagi dokonanych naruszeń i wynosi od 200 do 19 199 995,20 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *