Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – PRZEDSIĘBIORCA W CZASIE PANDEMII CZ 2 ZAŁOŻENIA TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W dzisiejszym wpisie dotykającym sytuacji przedsiębiorcy w czasie pandemii będziecie mogli przeczytać o planowanych na ten tydzień zmianach, które mają być wprowadzone w celu poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. Na wspólnej konferencji prasowej Premier oraz Prezydent RP przedstawili założenia tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ma być to pakiet ustaw, który przy pomocy 5 filarów ma zapobiegać powstawaniu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. Poniżej przedstawię Wam krótką, usystematyzowaną listę najważniejszych punktów dotyczących planowanych regulacji. Według zapewnień Premiera, z budżetu Państwa na ten cel ma zostać przeznaczone ok. 212 mld zł. Na tym etapie trudno ocenić jaki będzie ich ostateczny kształt i na ile działania te będą miały szanse być efektywne.

FILAR I – BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

Regulacje dotyczące tych kwestii były najszerzej omówione na konferencji prasowej. Ustawa ma zakładać dopłatę do wynagrodzenia pracownika w wysokości do 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. Dla osób samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej planowana jest jednorazowa wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 000,00 zł brutto. Ustawa ma także przewidywać wakacje kredytowe oraz wakacje od obowiązków administracyjnych, ochronę konsumentów i pożyczkobiorców oraz przesunięcie płatności za media. Dodatkowo tak jak wspominałam w poprzednim wpisie (przedsiębiorca w czasie pandemii cz1), jeśli zostanie wydłużony okres zamknięcia placówek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) ma zostać automatycznie wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony specustawą wprowadzoną w dniu 2 marca 2020 r. w związku z koronawirusem.

FILAR II – KREDYTOWANIE/DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW – ok. 74 mld zł

Ta część regulacji będzie zakładała ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach zaciągniętych przez nich zobowiązań oraz dofinansowanie dla przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania mają w założeniu pomóc w refinansowaniu obecnych umów leasingu operacyjnego firm transportowych z problemami finansowymi i umożliwiać wprowadzenie wakacji kredytowych – odraczanie spłat rat kredytów. Ponadto ma dojść do ułatwienia automatycznego przedłużenia kredytów obrotowych. Planowane są także mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 000,00 zł (jeśli firma zatrudniająca do 9 pracowników nie zwolni ich przez okres 6 miesięcy pożyczka będzie bezzwrotna), rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK, ubezpieczenia i dopłaty – program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu, ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE, dopłaty do odsetek kredytów. Najważniejsze według mnie jeśli chodzi o ten pakiet jest planowane umożliwienie rozliczenia całej tegorocznej straty w przyszłym roku oraz brak kar za opóźnienie w przetargach publicznych. Projekt zakłada także możliwość odroczenia (o 3 miesiące) i rozłożenia na raty składek ZUS bez opłaty prolongacyjnej.

FILAR III – OCHRONA ZDROWIA – ok. 7,5 mld zł

Ta część zakłada dodatkowe nakłady na służbę zdrowia, wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 oraz dofinansowanie rozbudowy infrastruktury i doposażenie systemu służby zdrowia. Działania w ramach tego pakietu mają być ukierunkowane nie tylko na walkę z koronawirusem (m.in. przez dofinansowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych), ale również rozwój kanałów informacyjnych dla pacjentów i dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej.

FILAR IV – ZABEZPIECZENIE SYSTEMU FINANSOWEGO

Filar ten ma powstać przy współpracy z NBP i KNF i ma zakładać ochronę depozytów oraz lokat. Najważniejsze założenia tego pakietu to obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w ramach operacji REPO, operacje LTRO oraz wprowadzenie zakupu obligacji.

FILAR V – INWESTYCJE PUBLICZNE – ok. 30 mld. zł

Projekt stosownych ustaw i aktów wykonawczych ma zakładać nadanie przez Państwo impulsu gospodarczego poprzez dofinansowanie w kwocie ok. 30 mld zł następujących gałęzi: m.in. infrastruktury, modernizacji szkół i szpitali, transformacji energetycznej, cyfryzacji, biotechnologii i farmacji, polityki ochrony środowiska.

Oczywiście wszystkie powyżej opisane punkty na tym etapie to wyłącznie koncepcje, co najwyżej skłaniające do dyskusji. W internecie po ich ogłoszeniu zawrzało – podniosły się głosy już nawet nie na temat wysokości deklarowanej pomocy, ale na temat tego czy zostanie ona skierowana w odpowiednią stronę. Co również oczywiste każda ze wskazanych propozycji pomocy będzie mogła być przyznana dopiero po spełnieniu nieznanych na tym etapie kryteriów. Moim zdaniem warto poczekać na oficjalne ogłoszenie projektów ustaw aby móc się wypowiedzieć w sposób pełny. Zapraszam jednak do dyskusji pod postem na temat tego jakie Waszym zdaniem regulacje są potrzebne aby wspomóc polską gospodarkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *