Nota prawna – RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Agnieszka Sepioło-Pągowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Lekarska 2 lok.1, 00-610 Warszawa.
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną zapytania i tylko w takim zakresie w jakim zdecydujecie się je Nam udostępnić (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.