Wpisy udostępniane na niniejszym blogu mają charakter uwag ogólnych oraz charakter ogólnoinformacyjny i nie mogą być uznawane za poradę prawną. Pamiętaj, że każdy wpis sporządzany jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w chwili jego publikacji.

blog

VADEMECUM MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY – przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z licznymi stresami. Trzeba podjąć wiele ważnych decyzji, na początku często pracować ponad siły. W końcu okazuje się, że jednak nie jesteście z żelaza, a że ze względu an porę roku wszyscy dookoła kichają – chorujecie. Idziecie do lekarza a tam pada sławetne pytanie, które nie raz już słyszeliście jako pracownik – będzie zwolnienie lekarskie? Wielu z Was pewnie zaczęłoby się zastanawiać czy jako przedsiębiorca możecie iść na zasiłek chorobowy tak jak pracownik. A jeśli tak to czy możecie będąc na zwolnieniu wykonywać jakieś czynności zawodowe i  jakie to może mieć konsekwencje?

Tak jak pisałam Wam we wpisie o „Małym ZUS” na składki, które każdy przedsiębiorca co do zasady jest zobowiązany odprowadzać do ZUS składają się składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Dodatkowo istnieje możliwość opłacania składek na UBEZPIECZENIE CHOROBOWE. Jeśli zdecydujecie się opłacać te ostatnie składki, w przypadku gdy zachorujecie, po przynajmniej 90 dniach ich uiszczania możecie skorzystać z zasiłku chorobowego.

Co jednak jeśli Wasza choroba okazała się dość długotrwała, a Wasz klient koniecznie chce się spotkać? Większości z Was mogłoby się wydawać, że nic nie może się stać, przecież to tylko króciutkie spotkanie, a klient jest ważny i do tego trzeba mu wystawić fakturę. Niestety dla ZUSu takie działanie może być powodem do wyciągnięcia w stosunku do Was dotkliwych konsekwencji. Jakich?

Obecnie coraz częściej zdarzają się kontrole ze strony ZUS przedstawionych przez przedsiębiorców zwolnień lekarskich. Podczas takich kontroli sprawdzane jest czy owo zwolnienie jest wykorzystywane w sposób właściwy. Kontroler sprawdza wówczas, biorąc pod uwagę treść zwolnienia lekarskiego i rodzaj choroby czy kontrolowany podjął jakieś czynności zarobkowe a jeśli tak jakiego rodzaju. Wszystko to jest spowodowane tym, że w momencie gdy korzystacie ze zwolnienia lekarskiego istnieje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wykonywania właściwie wszelkiej działalności zarobkowej. Podjęcie takiej działalności na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa powoduje utratę prawa do zasiłku za CAŁY OKRES ZWOLNIENIA! Wyjątkiem tutaj jest wyłącznie okres Waszej ewentualnej hospitalizacji, ponieważ nie możecie utracić prawa do zasiłku za dni, które spędziliście w szpitalu. Czy jest więc coś co wolno Wam robić w czasie zwolnienia?

Jak wskazuje Sąd Najwyższy wykonywanie pracy zarobkowej zabronionej podczas zwolnienia lekarskiego polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Pracami takimi (w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej) będzie wykonywanie konkretnych czynności związanych wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. Przedsiębiorca straci prawo do zasiłku chorobowego jeśli m.in. spotyka się z klientami lub kontrahentami w celu uzyskania nowych zamówień, nadzoruje swoich pracowników albo wydaje im polecenia służbowe, reprezentuje firmę na targach czy konferencjach, prowadzi sprzedaży w Internecie czy też rozpatruje reklamację od klienta. Nie ważne przy tym jest którego dnia zwolnienia wykonywaliście takie czynności, ile razy to zrobiliście oraz jak długo one trwały. Nawet więc pół godzinne spotkanie z klientem zostanie uznane za wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. W ocenie utraty prawa do zasiłku nie ma też znaczenia, czy czynności, które wykonaliście miały lub mogły mieć jakikolwiek wpływ na Wasz stan zdrowia.

Są jednak pewne działania, które zgodnie z orzecznictwem sądów możecie przeprowadzać w trakcie zwolnienia lekarskiego. Możecie wykonywać formalne czynności jak podpisywanie dokumentów finansowych (listy płac), listy przelewów oraz dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez inne osoby. Nie jest również zabronione uzyskiwanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dochodów, o ile nie jest to połączone z osobistym świadczeniem pracy.

Co jednak jeśli otrzymacie decyzję ZUS o utracie prawa do zasiłku? Macie prawo odwołać się od takiego rozstrzygnięcia. Zawsze też warto w momencie otrzymania decyzji z ZUS dokładnie przeczytać pouczenie oraz zgłosić się do profesjonalisty, który podpowie Wam co zrobić i jaką argumentację zastosować, żeby zminimalizować negatywne skutki Waszych działań. Ważne jednak aby być przede wszystkim świadomym ewentualnych konsekwencji każdej decyzji, którą podejmujecie jako przedsiębiorca. Warto też zastanowić się w przypadku dłuższej choroby nad ustanowieniem pełnomocnika, który będzie mógł w Waszym imieniu podejmować działania formalne tak abyście nie musieli obawiać się skutków kontroli ZUS. Istnieje również możliwość zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.